Het afsluiten van een verzuimverzekering is niet verplicht. Toch is het advies om dit wel te doen. Wist je dat een zieke medewerker gemiddeld € 405,- per dag kost? Met een verzuimverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen de financiële risico’s van verzuim. Daarnaast kan een verzuimverzekeraar ook helpen met het voorkomen en verminderen van verzuim. Hierbij kun je denken aan verzuimbegeleiding en re-integratie. Maar ook het in contact brengen van werkgevers met andere specialisten. Tijdens het verzuimproces komen namelijk verschillende specialisten in beeld. Benieuwd wie dat zijn? Dat lees je in dit artikel.

Specialisten: wie doet wat?

In het verzuimproces hebben verschillende specialisten een rol. Hierbij kun je denken aan een bedrijfsarts, preventiemedewerker of casemanager. Elke specialist komt op een ander moment tijdens het ziekteverzuim in beeld. Maar wat doen deze specialisten precies? En wat kan de medewerker doen als hij of zij het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts?

Wat is de rol van een bedrijfsarts?

Tijdens ziekteverzuim speelt de bedrijfsarts een grote rol. Hij of zij komt namelijk op de eerste ziektedag al in beeld. Dit is wanneer je als werkgever de medewerker bij de arbodienstverlener ziekmeldt. De bedrijfsarts beoordeelt de ziekmelding en het ziektebeeld. Is de medewerker na 6 weken nog ziek? Dan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse, waarin staat waarom de medewerker niet kan werken en wat de mogelijkheden voor re-integratie zijn. Tijdens de re-integratie blijft de bedrijfsarts betrokken. Hij of zij zal dan ook regelmatig de voortgang met jou en de medewerker bespreken. Tot slot geeft de bedrijfsarts een oordeel voor het aanvragen van de WIA-uitkering, wanneer de medewerker na twee jaar nog ziek is.

Welke rol speelt een preventiemedewerker?

Verzuim voorkomen kan lastig zijn. Dit begint vaak bij een goed verzuimbeleid en de uitvoering daarvan binnen het bedrijf. Volgens de Arbowet ben je verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Dit is een van jouw eigen medewerkers. De preventiemedewerker ondersteunt je bij het verminderen van de arbeidsrisico’s en het voorkomen van verzuim. Dit helpt om medewerkers duurzaam inzetbaar en vitaal te houden. De drie belangrijkste taken van een preventiemedewerker zijn:

  1. Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  2. Samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
  3. Het helpen uitvoeren van de arbo-maatregelen.

Wat is een casemanager verzuim?

Het benoemen van een casemanager verzuim is één van de stappen die je moet nemen bij langdurig verzuim van een medewerker. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter. De casemanager verzuim begeleidt het re-integratietraject en zorgt dat alle stappen in het bijbehorende plan van aanpak goed worden doorlopen.

Niet eens met advies bedrijfsarts

Een medewerker kan een second opinion aanvragen als hij of zij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Een andere, onafhankelijke bedrijfsarts gaat de situatie dan opnieuw bekijken.

Van ultrabooks tot gaming monsters: vind jouw perfecte laptop bij Yorcom.nl

In de zoektocht naar de perfecte laptop kan het aanbod overweldigend zijn. Met zo veel verschillende soorten, maten en specificaties, hoe weet je welke laptop het beste bij jou past? In deze blogpost duiken we in de...

Zorg dat je ook online te bereiken bent met een e-mailadres

Je zou graag een e-mailadres willen aanmaken, alleen je weet niet precies waar je mee moet beginnen. Er zijn op dit moment namelijk talloze aanbieders waar je een mailaccount kan aanmaken. Zo heb je bijvoorbeeld de...

Organisatie en stijl: De rol van lockers in een georganiseerd kantoor

Moderne kantooromgevingen ondergaan een significante transformatie door veranderingen in werkstructuren en bedrijfsoperaties. De opkomst van flexibel werken en nieuwe samenwerkingsvormen benadrukt de behoefte aan...

Werk hard, speel harder: De opkomst van tafelvoetbaltafels in moderne kantoren

In moderne kantoren wordt tafelvoetbal niet langer gezien als slechts een ontspannende activiteit; het heeft zich ontwikkeld tot een strategische zet voor werkgevers. Deze dynamische verschuiving richt zich op...

Veiligheid boven alles: beschermde verpakkingsoplossingen

Een verhuizing is voor veel mensen een bron van stress. Het kopen of huren van een huisvraagt veel van mensen. De zoektocht is tegenwoordig erg lastig. Als het juiste huis isgevonden, aan de wensen is aangepast en is...