Als ondernemer of particulier kan het soms voorkomen dat je te maken krijgt met openstaande vorderingen die niet op tijd betaald worden. In veel gevallen probeer je eerst zelf contact op te nemen met de wanbetaler om tot een oplossing te komen, maar wat als dit niet lukt? Dan kan het inschakelen van een deurwaarder een optie zijn. In dit artikel bespreken we wanneer je een deurwaarder in kunt schakelen en wat hierbij komt kijken.

Wanneer schakel je een deurwaarder in?

Als een debiteur (de wanbetaler) niet betaalt, kun je als schuldeiser (degene die geld tegoed heeft) een deurwaarder inschakelen. Dit kan op verschillende momenten in het incassotraject:

Na het verstrijken van de betalingstermijn

Als de betalingstermijn is verstreken en de debiteur nog niet heeft betaald, kun je een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder zal proberen om op een zo kort mogelijke termijn betaling te verkrijgen. Hierbij kan de deurwaarder bijvoorbeeld dreigende taal gebruiken en in sommige gevallen beslag leggen op bezittingen van de debiteur.

Na het versturen van een laatste herinnering

Als je al een herinnering of aanmaning hebt gestuurd, maar de debiteur nog steeds niet heeft betaald, kun je een deurwaarder inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld als je het idee hebt dat de debiteur niet serieus genoeg reageert op jouw verzoeken tot betaling.

Bij een gerechtelijke procedure

Als er sprake is van een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij een huurachterstand of een geschil over een factuur, kun je een deurwaarder inschakelen om namens jou op te treden. De deurwaarder zal dan de dagvaarding uitbrengen en het verdere verloop van de procedure begeleiden.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder heeft als taak om betaling te verkrijgen van openstaande vorderingen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het sturen van aanmaningen en het leggen van beslag op bezittingen van de debiteur. De deurwaarder is tevens bevoegd om dagvaardingen uit te brengen en het verdere verloop van een gerechtelijke procedure te begeleiden.

Waar moet je rekening mee houden bij het inschakelen van een deurwaarder?

Als je besluit om een deurwaarder in te schakelen, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

Kosten

Het inschakelen van een deurwaarder brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen hoog oplopen, vooral als er meerdere pogingen nodig zijn om de debiteur tot betaling te bewegen. Het is daarom belangrijk om vooraf goed inzicht te hebben in de kosten en hier rekening mee te houden in de beslissing om een deurwaarder in te schakelen.

Communicatie

Een deurwaarder zal namens jou contact opnemen

Conclusie

Een deurwaarder inschakelen is geen eenvoudige beslissing en moet zorgvuldig worden overwogen. Het is belangrijk om te onthouden dat een deurwaarder niet altijd de oplossing is voor een onbetaalde factuur. Eerst moet geprobeerd worden om op een andere manier tot een oplossing te komen, zoals het sturen van herinneringen of het inplannen van een betalingsregeling. Wanneer deze stappen niet succesvol zijn, kan het inschakelen van een deurwaarder een effectieve manier zijn om alsnog betaling te verkrijgen.