Een lening afsluiten hoeft geen enkel probleem te zijn als er voldoende ruimte in het inkomen is om de lening terug te betalen. Om problemen te voorkomen zijn er gedragscodes vastgesteld. Kredietverstrekkers zijn verplicht om deze codes toe te passen.

Financiële problemen voorkomen
De codes zijn er om overkreditering te voorkomen. Gekeken wordt naar de woonlasten en de aflossingen van mogelijk andere leningen. Afhankelijk van de leefsituatie moet er een minimum bedrag voor levensonderhoud overgehouden worden. Voor met name de lagere inkomens betekent de gedragscode dat er geen ruimte is voor een lening. In 2021 zijn er vanwege de strengere normen niet alleen minder leningen afgesloten, maar zijn ook de bedragen van de leningen lager.

Verschillende leningvormen
Voor particulieren zijn er verschillende leningen. Afhankelijk van het leendoel wordt het meest gekozen voor een persoonlijke lening. Een autolening is een voorbeeld van zo’n lening. De lening wordt in vaste maandelijkse aflossingen afbetaald. Een andere leningvorm is een continu of doorlopend krediet. Deze kredietvorm kent geen vaste aflossing, maar is flexibel. Bedragen die zijn afgelost, kunnen weer worden opgenomen. Hierdoor is er geen einddatum en is de rente wisselend.

Doorlopend krediet kent geen vaste looptijd
Het gevaar bij een doorlopend krediet is de mogelijkheid van opname tot aan de afgesproken limiet. Hierdoor blijven mensen lange tijd verplicht aflossen wat onwenselijk is. Veel kredietverstrekkers hebben besloten deze kredietmogelijkheid niet meer aan te bieden. Een doorlopend krediet is door de variabele rente dikwijls duurder dan een persoonlijke lening. Ook blijkt dat vele kredietverstrekkers niet altijd de correcte rente hebben berekend waardoor er door velen te veel rente is betaald.

Persoonlijke lening biedt zekerheid
Een persoonlijke lening is er voor verschillende doelen zoals een vervoermiddel, woningverbetering, verduurzaming van de woning of het aflossen van bestaande leningen. De looptijd en de hoogte van de rente is afhankelijk van het leendoel en de aflostermijn. Leningen zijn er vanaf 12 maanden tot 15 jaar. Een persoonlijke lening biedt de zekerheid van een vaste rente gedurende de afgesproken looptijd.

Niet alleen het rentetarief is bepalend voor de kosten. Ook de looptijd van de lening bepaalt uiteindelijk het totale kostenplaatje. Kiezen voor een korte looptijd betekent minder rente betalen.